Om oss

OM OSS

Mindgear Support & Solutions AB bildades 2014 och har sedan dess utökat sin kundkrets och resursbas av underkonsulter. Företagsnamnet syftar på vårt djupt rotade engagemang att bidra med stöd och lösningar på ditt företags behov. Företag förfogar över välutbildade, erfarna och kompetenta personer som har omfattande erfarenhet från sina respektive kompetensområden. Samtliga arbetar antingen inom företaget eller är som underkonsulter långsiktigt knutna till oss.

 

Vår  värdegrund beskrivs genom orden:

 

ÄRLIGHET OCH ÖPPENHET i vår kommunikation med kunder och samverkanspartners

LÅNGSIKTIGHET i relationen till våra kunder

KOMPETENS som genomsyrar vår verksamhet och det vi levererar

TRYGGHET för alla som vi får förmånen att tillhandahålla stöd och utbildning

ARBETSGLÄDJE för såväl de vi levererar till som oss själva

 

Här är vi som jobbar för Mindgear och bidrar till företagets samlade kompetens:

 

 

ÄGARE OCH STYRELSE

ANDERS WALDENSTEDT

 

Anders är ägare och grundare av Mindgear.

Han har arbetat som polis i 40 år varav 32 år vid Rikskriminalpolisen bl.a. inom underrättelsetjänsten och som spanare, förhandlare och livvakt. Anders har ingått i Polisens krisstödsgrupp riktad mot svensk polis och internationella insatser som ex. tsunamin i Thailand. Han är aktiv som samtalsledare för Försvarsmakten sedan 2000. Sedan 2010 är Anders certifierad ICC-coach med inriktning livscoaching.

 

Tel: 070-590 54 27

E-post: anders.waldenstedt@mindgear.se

TONY LARSSON

 

Civilekonom Tony Larsson är ägare av och styrelseordförande i Mindgear. Han har under drygt 25 år arbetat som egen företagare där han drivit såväl producerande företag som tjänsteföretag. De senaste 15 åren har han arbetat som konsult med bl.a. management, försäljning och ekonomi. Han sitter med ett antal bolagsstyrelser. Utöver arbetet är golf ett stort intresse.

 

Tel: 070-953 07 26

E-post: tony.larsson@mindgear.se 

CHRISTER PALMQVIST

 

Christer är Vd för Mindgear. Han har arbetat med försäljning, ekonomi och entreprenörs-skap under 30 år. I dag arbetar han som entreprenör inom tjänste-branschen för företag med hållbarhetsintriktning. Utbildad civilekonom samt maskiningenjör. Efter ett antal utbildningar inom försäljning är Christer bl.a. SPIN instruktör. På fritiden spelar Christer golf, bridge, samt åker utför när vädret tillåter.

 

Tel: 073-330 09 80

E-post: christer.palmqvist@mindgear.se

 

UNDERKONSULTER, UTBILDARE OCH SPECIALISTER


BENGT JOHNSSON


Bengt har erfarenhet som HR-chef i stora privata och offentliga organisationer, nationellt och internationellt. Han driver sedan 2010 sitt eget företag, Unatell HR och Management AB, med inriktning på verksamhets-utveckling, chefs- och lednings-stöd, arbetsmiljöarbete, utbildning och arbete med dysfunktionella arbetsgrupper.

MARC HAGBERG

 

Marc är legitimerad psykolog, coach med mer än 25 års erfarenhet av arbete med individer, grupper och organisationer gällande kriser, ledarskap och utveckling. Han är dessutom certifierad användare av ett flertal instrument för personlighets-profilering som används vid bland annat individ-, ledar-, grupp- och organisationsutveckling.

VÅRA FÖRELÄSARE


GUNNAR HERMANSSON


Gunnar har arbetat på tidigare Rikskriminalens narkotikarotel med inriktning på narkotika-klassade läkemedel och anabola steroider. Som droginformatör och chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift engagerar Gunnar sig i utvecklingen av den illegala drogmarknaden.KRISTER GÄFVERT


Krister är tidigare polis vid Rikskriminalpolisen och har arbetat både nationellt och internationellt med inriktning att utveckla nya operativa metoder samt utbilda och föreläsa inom myndighets-världen. Krister är i dag föreläsare samt säkerhets-konsult vid ett privat säkerhets-företag.


ALF INGESSON THOOR


Alf Ingesson-Thoor har sedan 60-talet arbetat som pilot i Flygvapnet, där han flög Lansen och Viggen i attackutföranden. Alf utbildade sig även till psykolog med specialisering på krishantering i olika former. Idag arbetar han bl a med haveri-utredningar, föreläser om Stress och kris samt om sina erfarenheter från  tsunamikatastrofen i Thailand.

SPECIALFUNKTIONER


PER SANDELIN


Per är Samordnare för UGL och ledarskapsutveckling i Mindgear. Han har en bakgrund som lärare och utbildare i Försvarsmakten och över 30 års erfarenhet av olika chefsbefattningar. På senare tid har han arbetat på Militärhögskolan Halmstad med utbildning inom ledarskap och pedagogik.

BERNHARD MEIJER


Bernhard är leg. psykolog, Internationell Coach ICC och verksam som psykologkonsult inom privat näringsliv och inom offentliga organisationer sedan 1981. Uppdragen har bestått i urvals-bedömningar, ledarutveckling,

organisationsanalyser, behandling av personal med posttraumatisk stress. Han är samordnare för psykologerna och beteendevetare i nätverket av underkonsulter inom Mindgear.


CARL-UNO OLSSON


Carl-Uno har arbetat 25 år inom tillverkningsindustrin varav 15 år med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Han har också lång erfarenhet av ledande kommunala förtroende-uppdrag. Carl-Uno arbetar med försäljning och ansvarar för företagets anbud på upphandlingar.

VÅRA UGL-HANDLEDARE


BI DAHLBORG

 

Bi arbetar som adjunkt vid Södertörns högskola. Hon har utbildat vid Lärar- och Polisutbildningen och har främst undervisat i  grupp-utveckling, kommunikation och konflikthantering.

KARIN ÅS LINDGREN

 

Karin har arbetat som chef inom Social och Omsorgs-förvaltning, samt i Försvars-makten i 20 år med att stödja, utbilda och utveckla individ-, grupp och organisation. Karin är även

Samtalsledare och  Kris-stödjare.

MARIANNE LÖNNGREN

 

Marianne är utbildad socionom och har en bred erfarenhet från statlig och kommunal verksamhet, främst inom HR-området. Marianne har varit engagerad i utvecklings-uppdrag på individ-,  grupp- och organisationsnivå.

STEFAN WILLIX

 

Stefan har under de senaste åren arbetat som lärare och utbildare i ledarskap och pedagogik på Militär-högskolan Halmstad. Under sin långa bana inom Försvarsmakten har han innehaft olika ledande befattningar under 25 år.

Vill du bli samverkanspartner eller underkonsult till oss?


MINDGEAR SUPPORT AND SOLUTIONS AB

ADRESS

 

Kapellgatan 10B

302 34 HALMSTAD

KONTAKTA OSS

 

Tel: 070-590 54 27      kontakt@mindgear.se

 

ORG.NR

 

556961-3218

 

Copyright © Mindgear Support & Solutions AB 2019