Krisstöd

KRISSTÖD

 

Utbildning i psykologisk första hjälp inriktad på utsedda resurspersoner, samt support till företag i form av krisstödjare.

 

Krisstöd är de åtgärder som vidtas för att stödja återhämtning och bearbetning hos individer som exponerats för potentiellt traumatiserande händelser (olyckor, hot, förlust av viktiga värden i livet eller allvarlig kränkning). Krisstöd innefattar att i grunden, innan olyckan är framme, skapa en stödjande miljö. Miljön kan vara den privata sfären, arbetsplatsen men även den roll som samhället spelar.

 

Krisstöd innefattar även det stöd individen ges i det akuta skedet i form av psykologisk första hjälp och samling efter händelse. Dessutom, och inte minst viktigt, är den delen av krisstöd som sker i form av uppföljning av hur den drabbade återhämtar sig eller ej och de stödinsatser som då görs.

MINDGEAR SUPPORT AND SOLUTIONS AB

ADRESS

 

Kapellgatan 10B

302 34 HALMSTAD

KONTAKTA OSS

 

Tel: 070-590 54 27      kontakt@mindgear.se

 

ORG.NR

 

556961-3218

 

Copyright © Mindgear Support & Solutions AB 2019