Tetraanalys

TETRAANALYS

 

Mindgear har tagit fram ett analysverktyg som heter Tetraanalys, i syfte att på ett enkelt sätt verifiera den status er organisation har avseende personalutveckling, personalsäkerhet och arbetsmiljö/personalstöd. Då analysen är genomförd levererar vi en bild av ert aktuella nuläge avseende ovanstående områden.

 

I Tetraanalysen använder sig Mindgear av följande metodik:

 

Informationsinsamling

Mindgear genomför några utvalda intervjuer (oftast via telefon).

 

Sammanställning av data

Ansvarig konsult sammanställer och förbereder informationen för nästa steg.

 

Genomlysning av Mindgears rådgivningspanel

Diskussion av den insamlade informationen i Mindgears rådgivningspanel.

Denna grupp består av ett antal olika specialister, beroende på vilka utmaningar ni står inför.

 

Tillverkande av rapport

Rapporten kommer att mynna ut i en ”tetraeder”, där respektive sida representerar de områden (personalutveckling/personalsäkerhet/arbetsmiljö & personalstöd) som ingår i analysen.

Brister i de olika områdena kommer att färgsättas med  grönt , gult eller rött .

 

 Grönt står för att inga åtgärder behövs.

 Gult står för att inga omedelbara åtgärder behövs, men på sikt finns det lämpliga åtgärder att genomföra.

 Rött står för att åtgärder bör genomföras relativt omgående.

 

Presentation av rapport med konkreta åtgärdsförslag

Slutligen bokar vi ett möte, där vi presenterar analysen, samt även en åtgärdsplan om detta behövs.

 

 

Vill du veta mer om vår tetraanalys?

MINDGEAR SUPPORT AND SOLUTIONS AB

ADRESS

 

Kapellgatan 10B

302 34 HALMSTAD

KONTAKTA OSS

 

Tel: 070-590 54 27      kontakt@mindgear.se

 

ORG.NR

 

556961-3218

 

Copyright © Mindgear Support & Solutions AB 2019