Trygghetspaketet

TRYGGHETSPAKETET

Trygghetspaketet är ett måste för alla företag som vill var förberedda om någonting oförutsett sker. Det är inte rätt att fråga sig om en incident kommer att ske, utan när en incident kommer att ske! Utöver detta startar vi tillsammans upp ett proaktivt arbete när det gäller din arbetsmiljö. Vårt motto är:  BLI LITE BÄTTRE VARJE DAG!

 

Trygghetspaket Bas från 199:-/månNyhetsbrev: Vårt nyhetsbrev handlar om det som gör en organisation hållbar. Vi tar upp nyheter inom våra verksamhetsområden Krishantering, Arbetsmiljö samt Personalutveckling. Givetvis blir Ni inbjudna till våra evenemang som vi planerar.


Månatlig avstämning: Konsult från Mindgear genomför en månatlig avstämning, där följande punkter gås igenom:

  • Incidenter under månaden. Här diskuterar vi vad vi kan göra preventivt, för att undvika att detta händer igen.
  • Organisationsförändringar. Har någon medarbetare bytt befattning? Vi säkerställer att er information är uppdaterad.
  • Nyheter kring lagar. Vi uppdaterar er när det förändras något som påverkar er.
  • Förändringsarbete. Vi hjälper er att ta nya steg inom arbetsmiljö, personalutveckling, samt krisstöd. Ni bestämmer takten!

Se oss som ett bollplank, där ni kan vädra era ideer. Givetvis kommer vi med konstruktiva tips i vardagen.


Workshop kemiska risker: För att säkerställa att ni hanterar era kemikalier på ett korrekt sätt, genomför vi en workshop, där vi går igenom hur ni arbetar idag. Därefter matchar vi ert arbetssätt mot bl.a. REACH-lagstiftning, samt AFS 2014:43. Workshopen tar ca 2 timmar på plats hos er.


Inventering organisation: För att vi ska få en förståelse för ert företag, gör vi en kartläggning av er organisation. Detta underlättar för oss då vi behöver genomföra aktiviteter.


Visselblåsning (APP): Visselblåsare fyller en viktig roll i samhället eftersom de i regel har tillgång till information om en organisation som inte är tillgänglig för utomstående. De är därför nyckelpersoner för att upptäcka och åtgärda oegentligheter. Visselblåsningens effektivitet som larmfunktion är avhängig av om visselblåsaren vågar rapportera sina misstankar utan repressalier och att hen tror att anmälan tas på allvar. Mindgears visselblåsartjänst är utformad för att arbetsgivare ska ha möjlighet att motsvara de krav som ställs i Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Ni hämtar appen hos Appstore eller motsvarande.

Registrering av kontaktuppgifter: När olyckan eller krisen är ett faktum blir tiden en viktig faktor. För att underlätta i största möjliga mån kan ni registrera era kontaktuppgifter i er organisation i molntjänsten. Har ni frågor kring hur Ni ska fylla i detta, så hjälper vi er.


Mindgear Nyheter: De nyheter Mindgear presenterar ser ni överskådligt i er molntjänst. På så sätt kommer ni att ha lätt att vara uppdaterad på sådant som kan vara relevant för er verksamhet.


Mindgear Play: Mindgear arbetar kontinuerligt med att ta fram information i form av film inom våra områden. Dessa presenteras

överskådligt i Er molntjänst.


Checklistor: I Mindgears molntjänst kan ni hämta checklistor som hjälper er i er strävan att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav och för att strukturera arbetet vid krissituationer.


Beredskapsplaner: I Trygghetspaketet kan ni ladda upp era beredskapsplaner. Detta ger era medarbetare omedelbar tillgång

till dessa väsentliga dokument när en krissituation inträffar.


Övriga dokument: Här får ni tillgång till matnyttiga dokument

om sådant som rör arbetsmiljön, sådant som sker i branschen och

information från relevanta aktörer i samhället.


Arbetsmiljöregler: Mindgear publicerar relevanta lagar och

förordningar för ditt företags arbetsmiljö.


Mindgear Support: I denna tjänst ingår telefonsupport dit ni kan vända er för råd och support eller om ni bara vill ha någon att bolla olika frågor med. Vi hjälper er att hitta den information och de svar ni behöver.


Formulär: Här finns färdiga mallar som du kan använda i din verksamhet. Mallar avser främst arbetsmiljörelaterat arbete, samt

krisstödsmallar.

Trygghetspaket Premium från 399:-/månVårt Basinnehåll: Allt som ingår i trygghetspaketet BAS, ingår även i premiumpaketet. Utöver det så ingår även:


Åtgärder när kunden går över ”gränsen”:

Medarbetare som har arbetsuppgifter som innebär kontakt med kunder kan om oenighet uppstår råka ut för trakasserier, stalkning, hot eller våld. Mindgear hjälper er om sådana situationer uppstår. Vi ger råd, har metoder och kan skapa handlingsplaner för att hantera problemet.


Forskningsrapporter: Här publicerar Mindgear de senaste

forskningsrapporterna inom området. Ni blir först att veta de

senaste rönen.

Incidentrapportering: I Trygghetspaketet ingår en modul för registrering av tillbud och olyckor. Väsentliga delar av de registrerade uppgifter presenteras i statistisk form. På så sätt kan ni på ett effektivt sätt börja arbeta proaktivt för att förebygga liknande incidenter.


Årlig Workshop: Årligen håller Mindgear en workshop för er. I

workshopen klarlägger vi tillsammans nuläget på det organisatoriska

och social arbetsmiljöområdet, identifierar utbildningsbehov och skapar en handlingsplan.

Trygghetspaket Freemium 0:-/mån


Nyhetsbrev: Vårt nyhetsbrev handlar om det som gör en organisation hållbar. Vi tar upp nyheter inom våra verksamhetsområden Krishantering, Arbetsmiljö samt Personalutveckling. Givetvis blir Ni inbjudna till våra evenemang som vi planerar.


Regelbunden kontakt: Vi på Mindgear håller en regelbunden kontakt med er, där vi följer upp de utmaningar Ni står inför avseende krishantering, arbetsmiljö mm. Se oss som ett bollplank, där Ni kan vädra era ideer. Givetvis kommer vi med konstruktiva tips i vardagen.


Kemiska risker: För att säkerställa att Ni hanterar era kemikalier

på ett korrekt sätt, ger vi er en information om vad man ska

tänka på gällande sina kemikalier. Informationsmötet tar ca

1 timme på plats hos er.


Registrering av kontaktuppgifter: När olyckan eller krisen är ett faktum blir tiden en viktig faktor. För att i största möjliga mån underlätta vår möjlighet att snabbt förmedla det stöd som ni ber om så uppdaterar vi kontaktuppgifter till relevanta funktioner.

Vill du veta mer om våra olika trygghetspaket?

MINDGEAR SUPPORT AND SOLUTIONS AB

ADRESS

 

Kapellgatan 10B

302 34 HALMSTAD

KONTAKTA OSS

 

Tel: 070-590 54 27      kontakt@mindgear.se

 

ORG.NR

 

556961-3218

 

Copyright © Mindgear Support & Solutions AB 2019