Utbildning mot Hot & Våld

UTBILDNING MOT HOT & VÅLD

 

I organisationer som genom sin verksamhet och sina beslut kan påverka enskilda individers livskvalitet negativt finns ett konstaterade problem med klientrelaterade hot. De som utsätts känner ofta otrygghet i arbetet varvid arbetsförmåga och jobbtillfredsställelse kan komma att påverkas negativt på kort och lång sikt.

Kan personalen på ett utvecklat professionellt sätt bemöta klienter som är konfliktbenägna, kommer de att uppleva en ökad trygghet i arbetet. Störst effekt nås genom att utbilda i att förebygga att konfliktsituationer eskalerar och övergår i hot och våld. Vi utbildar med hjälp av väl beprövade teorier och ger personalen kunskap och förmåga att med kommunikativa medel påverka situationen i kontakt med klienterna. Detta gynnar såväl organisationen och de enskilda arbetstagarna som organisationens kunder.

 

Insikt i vad som kan ligga bakom hot, vad som påverkar upplevelserna av hot och hur man med kommunikativa medel kan påverka situationen i kontakt med klienterna gör att konfliktmotivationen minskar. Detta leder till att personalen känner sig tryggare i sin arbetsroll och skapar en mer hälsofrämjande arbetsmiljö. I vissa fall behöver organisationen öka sin kompetens i att förebygga hot och våld och skapa en handlingsberedskap hos personalen om.

 

Vi anpassar våra utbildningar till kundens specifika situation med utgångspunkt från bland annat, kundens särskilda önskemål och intervjuer med personal som är exponerade för hot och våldssituationer.

 

MINDGEAR SUPPORT AND SOLUTIONS AB

ADRESS

 

Kapellgatan 10B

302 34 HALMSTAD

KONTAKTA OSS

 

Tel: 070-590 54 27      kontakt@mindgear.se

 

ORG.NR

 

556961-3218

 

Copyright © Mindgear Support & Solutions AB 2019