Om Oss


Mindgear Support & Solutions AB bildades 2014 och har sedan dess utökat sin kundkrets och resursbas av underkonsulter. Företagsnamnet syftar på vårt djupt rotade engagemang att bidra med stöd och lösningar på ditt företags behov. Företag förfogar över välutbildade, erfarna och kompetenta personer som har omfattande erfarenhet från sina respektive kompetensområden. Samtliga arbetar antingen inom företaget eller är som underkonsulter långsiktigt knutna till oss.

Vår  värdegrund beskrivs genom orden:
ÄRLIGHET OCH ÖPPENHET -  i vår kommunikation med kunder och samverkanspartners
LÅNGSIKTIGHET -  i relationen till våra kunder
KOMPETENS -  som genomsyrar vår verksamhet och det vi levererar
TRYGGHET -  för alla som vi får förmånen att tillhandahålla stöd och utbildning
ARBETSGLÄDJE -  för såväl de vi levererar till som oss själva

Här är vi som jobbar för Mindgear och bidrar till företagets samlade kompetens:

Image
TONY LARSSON

Civilekonom Tony Larsson är ägare av och styrelseordförande i Mindgear. Han har under drygt 25 år arbetat som egen företagare där han drivit såväl producerande företag som tjänsteföretag. De senaste 15 åren har han arbetat som konsult med bl.a. management, försäljning och ekonomi. Han sitter med ett antal bolagsstyrelser. Utöver arbetet är golf ett stort intresse.

Tel: 070-953 07 26
E-post: tony.larsson@mindgear.se
Image
ANDERS WALDENSTEDT

Anders är ägare och grundare av Mindgear. Han har arbetat som polis i 40 år varav 32 år vid Rikskriminalpolisen bl.a. inom underrättelsetjänsten och som spanare, förhandlare och livvakt. Anders har ingått i Polisens krisstödsgrupp riktad mot svensk polis och internationella insatser som ex. tsunamin i Thailand. Han är aktiv som samtalsledare för Försvarsmakten sedan 2000. Sedan 2010 är Anders certifierad ICC-coach med inriktning livscoaching.

Tel: 070-590 54 27
E-post: anders.waldenstedt@mindgear.se