Krisstödsutbildning

Att ha tillgång till personal med relevant utbildning i krisstöd och som känner organisationen och dess medarbetare ger en möjlighet till ett effektivt bemötande av personal som berörs av händelsen. Mindgear utbildar de som din organisation utsetts att utgöra krisstödsresursen på arbetsplatsen i modernt krisstöd enligt de senaste rönen.

Krisstödsupport

Saknar din organisation interna resurser för krisstöd finns Mindgears krisstödjare alltid, veckans alla dagar och dygnet runt, redo att bistå med stöd till berörda personer i händelse av att en händelse inträffar som berör personalen illa.