Support vid utlandstjänstgöring

Att jobba utomlands innebär en särskild social och säkerhetsmässig utmaning. Såväl utfärden som hemkomsten och tiden där emellan är belastande på olika sätt. Det är därför viktigt att de som skickas iväg till tjänstgöring utanför Sverige, särskilt till krisdrabbade områden, får en bra förberedelse, ett gott stöd under tiden i utlandet men även vid hemkomsten. Mindgear tillhandahåller expertis med mångårig erfarenhet av tjänstgöring i konfliktområden världen över, förberedelse av och stöd till utlandstjänstgörande. De procedurer som används följer ett väl beprövat mönster och anpassas samtidigt i hög grad till det aktuella uppdraget och till de som har behov.
Image