MINDGEAR
KRISHANTERING
OCH TRYGGHET


Rån - Inbrott - Hot - Brand - Dödsfall - Arbetsplatsolycka
Hur förbereder man sig egentligen inför en kris?
Vi vet av erfarenhet.


Vem du än är och var du än är verksam - vi garanterar att våra kurser, utbildningar och paket-
lösningar ger organsiationen verktygen ni behöver för att hantera en kris. Stor som liten.


    Vi erbjuder en kostnadsfri rådgivning.

Mindgear arbetar med privata företag, offentlig verksamhet och föreningar.
Var finns du?

Myndigheter                   Privata företag

Vård & Skola               Socialtjänst                                  Butik

        Kommuner             Föreningar

    Bibliotek INNAN DET HÄNDER

  Vi identifierar risker och hot för att kunna vidta
  förebyggande åtgärder. NÄR DET HÄNDER

  Vi är alltid beredda på att stödja våra kunder när det   händer nåt. NÄR DET HAR HÄNT

  Vi följer upp och kontrollerar att åtgärder fungerar och
  att de ger avsedd effekt.


Hur förberedda är ni på din arbetsplats? LYSSNA
  PÅ VÅRA KUNDER.                                                  VISSELBLÅS
   E-TJÄNST.                                                                GRATIS SÄKERHETSTIPS
  8 GRATIS SÄKERHETSTIPS.                                 


MED VÅR HJÄLP
BLIR KRISEN
ÖVERSKÅDLIG

KONTAKTA OSS