Bemötande för att förebygga hot och våld – utbildning

Organisationer som genom sina beslut kan påverka individers situation negativt behöver verktyg för att förebygga och hantera konflikter och hot och våldssituationer som den situationen kan medföra. Kan personalen på ett professionellt sätt bemöta klienter som är konfliktbenägna, kommer de att uppleva en ökad trygghet i arbetet. Störst effekt nås genom att utbilda i att förebygga att konfliktsituationer eskalerar och övergår i hot och våld.
Vi utbildar, med hjälp av väl beprövade teorier, och ger personalen kunskap och förmåga att med kommunikativa medel förebygga att konflikter övergår till hot och våld. Detta gynnar såväl organisationen och de enskilda arbetstagarna som organisationens kunder.

Image