Stabsutbildning för kommuner

Det ställs numera höga krav på kommuners förmåga att hantera krissituationer i samhället. En central del i en sådan förmåga är att ha en funktionell och vältränad stab som effektivt kan fatta beslut och leda arbetet. Stabsutbildning är en utbildning som ger verksamma eller blivande stabschefer och stabsmedlem inom området krishantering, samhällsskydd och civilt försvar en gedigen grund att stå på.
Image