Kriskommunikation – utbildning och support

Funktionen för kriskommunikation är mycket viktig före en kris för att fånga upp signaler på att en ofördelaktig situation som kan komma att påverka organisationen negativt är på antågande. Den är självklart viktig också då krisen är ett faktum och skall hanteras.
En väl fungerande kriskommunikation är även av stor betydelse för att på ett lämpligt och effektivt sätt förmedla till allmänheten och olika intressenter vad som gjorts och vad som kommer att göras för att förhindra kommande händelser av liknande slag. Mindgear tillhandahåller såväl utbildning som direkt support i händelse av en kris i din organisation.

Image