Kriskunskap – utbildning

Att ha kunskap om orsaker till en psykologisk kris och hur den kan utvecklas hos individen är en värdefull tillgång i händelse av att personal i din organisation exponeras för psykiskt belastande händelser.
Mindgear tillhandahåller en allmän utbildning som vänder sig till hela organisationen och i synnerhet till personer i ledande ställning. Syftet är att skapa medvetenheten om krisers orsak och påverkande faktorer samt hur människor kan reagera i en psykiskt belastande situation.
Image