Trygghetspaket 2.0

Har ni koll på organisationens säkerhetsnivå? Mindgears säkerhetspaket är en strukturerad produkt för att i företaget inventera skyddsvärda tillgångar, identifiera och åtgärda säkerhetsbrister på ett antal vitala områden. På så sätt förebyggs framtida störningar i verksamheten och oförutsedda kostnader för organisationen.

Du som kund får genom säkerhetspaketet en inventering av skyddsvärda tillgångar och en analys av var säkerhetsbrister eventuellt finns. Resultatet av inventering och analys presenteras i en rapport i vilken åtgärder föreslås för att korrigera de brister som bedömt finnas. De områden som säkerhetspaketet täcker är brand- och skalskydd, intern- och IT-säkerhet och funktion för rapportering av allvarliga oegentligheter kopplade till verksamheten. Mindgear bistår enligt särskilt avtal vid åtgärdande av brister som redovisas i rapporterna.

Du får också tillgång till Trygghetspaketet webbfunktion där bl.a. dokument gällande krishantering, krisstöd och visselblåsartjänsten finns uppladdade.

Säkerhetspaketet finns som freemium, premium och professional.
Image