Image

cDoc är en molnbaserad kemikaliehanteringstjänst som fungerar som en extern kemikalieavdelning där cDoc gör jobbet och kunden följer lagen. Fördelarna för kunden är att de inte själva måste ha egna kemikalieexperter.

Image

K står för "Krishantering" och B står för "Beredskap".
Företaget bedriver utbildning och övning inom krishantering och beredskap i olika former:
• Table Top/LIVEX övningar, (realtidsövningar med inspel)
• Workshops
• Föreläsningar
• Skräddarsydda övningar

Image

Levererar tjänster till kommunledningar, socialtjänst, skola, polisväsende, kriminalvård, företag och olika aktörer inom välfärdssektorn.

Image

Bolaget hjälper kunder till ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete och utvecklar olika verktyg till stöd för detta.

Image

Verforego Sverige AB - Är ert professionella stöd inom strategiskt HR och personalarbete.

Image

Unatell HR och Management AB.