Kundrelationssamtal – utbildning och support

Uppstår trots personalens ansträngning att förebygga att konflikter utvecklas till hot från kundens sida så kan ett väl genomfört kundrelationssamtal ändra på situationen till det bättre. Mindgear har utbildningen som gör din personal redo att kommunicera effektivt med en person hotar och skapar otrygghet bland personalen. Vid behov av professionell support för att kontakta hotpersoner står Mindgear redo att bistå med kort varsel.

Image