Konflikthantering – utbildning och support

Icke konstruktiva konflikter kan förekomma som ett problem som tar energi från verksamheten och organisationens mål hotas. De skapar också en ogynnsam och mindre attraktiv arbetsmiljö. Mindgears konflikthanteringsutbildning ger personalen kunskap om och färdighet i att hantera sådana konflikter vilket leder till att såväl trivsel i organisationen, relationen till kunder och effektiviteten i organisationen blir bättre.
Löses inte konflikten internt har Mindgear resurser som, utifrån bred och välgrundad erfarenhet, ett flertal olika verktyg och perspektiv bistår med att hantera konflikten och leda utvecklingen i rätt riktning.

Image