Krishantering

"Seminariet var utmärkt och seminarieledaren hade mycket bra pedagogisk förmåga och kunskaper om ämnet."

Hot och våld

"Bra med insikt om vad som är vad; hot obehag. Bra med de 3 kriterierna för verkligt hot. Vi har fått redskap Du! Viktigt som medmänniska att ha. Bra och viktigt att kunna gemensamt se på vår situation och vad vi gör och kan göra. Bra dag! Hög kvalité."
"Jätteintressanta diskussioner/grupparbeten. Idéer för en framtida handlingsplan. Värdefullt att dela med av ens erfarenheter. Hjälp att känna sig säkrare i min yrkesroll."
"Allt, hela dagen, var jättebra. Bra upplägg med diskussioner. Jag är jättenöjd! Tusen tack för en bra dag."
"Jag tar med mig det vi har pratat om angående Jag-budskap. Oerhört effektivt och lösningsorienterat. Tar också med mig konflikttrappan för att kunna kika på och placera händelser. Tycker dagen varit kanon, gillar att en får chans att samtala. TACK!"

Krisstödsutbildning

"Utbildningskonceptet var bra, relevant och engagerade. Det skapades bra delaktighet från deltagarnas sida. En uppföljning vore lämpligt och även chefer borde gå kursen."
"Bra föreläsare som var engagerad och intressanta att lyssna på."
"Mycket bra lärare, givande samtal och information."
"Efter att ha gjort övningar, gått igenom alla moment har lärandemålet uppnåtts. En stor inblick, kunskap och förståelse har skaffats under dessa dagar."
"Upptäcker nu i efterhand att utbildningen gav mer än vad jag hade förväntat mig."
"Mycket intressant struktur. Kommer att använda delar av den i mitt arbete."
"Bra och givande diskussioner med kollegorna."
"Bra genomgångar och bra att träna på gruppsamtal."
"En mycket bra kurs och jag har lärt mig mer än jag trodde innan. Känns mer relevant än jag tänkt för POSOM."
"Utbildningen var väldigt intressant. Från föreläsningarna tar jag med mest."
"Efter utbildningen känner jag till de teoretiska delarna av kursen och klarar av att bemöta en individ som exponerats för en krishändelse."

Ledarskapsutbildning

Fantastiskt bra, man skulle vilja ha mer, det har varit givande, hade gärna sett flera dagar i detta ämne, intressant och lärorikt."
"Mycket trevlig och pedagogisk, toppenlärare, motiverande, kunnig, väldigt bra pedagog, bra och inspirerande lärare, duktig och rolig."