MEDARBETARUTVECKLING

Effektivt samarbete i arbetsgruppen skapas inte bara av ledaren. För att stödja det utvecklande ledarskapet behöver medarbetarna utveckla förmåga i att arbeta i grupp. Effektivt samarbete i arbetsgruppen skapas inte bara av ledaren. För att stödja det utvecklande ledarskapet behöver medarbetarna utveckla förmåga i att arbeta i grupp. 

UGL – UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE

Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökad medvetenhet om hur såväl medarbetare som ledare påverkar varandra. Genom upplevelser skapas förståelse för hur bättre samarbete leder till ökad produktivitet och behovet av ledarskap synliggörs.

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper, och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare. Den är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Vill du påverka? Då vill du utöva ledarskap. UGL är en gruppdynamisk utbildning om hur en grupp utvecklas och mognar över tid. Den beskriver vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar, respektive försvårar en positiv utveckling.

Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Ledarskap kan utformas så att det både främjar uppgiftens lösande och gruppens utveckling. I kursen ingår att förstå sin egen roll och ansvar i att påverka och bli påverkad. Den ger självkännedom relaterat till att vara medlem i en grupp och ingå i relationer.

UPPLÄGG

UGL är en kvalitetssäkrad och licensierad utbildning. Vissa villkor kring form och upplägg ska vara uppfyllda för att utbildningen ska berättiga till utbildningsbevis:

 • Antalet deltagare per kurs är minimerat till 8 och maximerat till 12 deltagare.
 • Kursen leds av två handledare, som har avtal med Försvarshögskolan att leda UGL-kurser.
 • Kursen ska genomföras under fem sammanhängande dagar under internatform.
 • Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier.

UL – UTVECKLANDE LEDARSKAP

I utbildningen Utvecklande ledarskap gör kursdeltagaren en egenskattning av sina dagliga ledarhandlingar och omgivande personer gör detsamma (sk 360-graders bedömning). Tre ledarstilar leder till olika nivåer av effektivitet.

Dessa stilar är:

 • Utvecklande ledarskap
 • Konventionellt ledarskap samt
 • Destruktivt ledarskap

Ju mer en ledare tillämpar beteenden som hör till det utvecklande ledarskapet, ju mer organisatoriskt resultat och individuell utveckling uppnås. Kursen genomförs under 3 + 1 dagar med ca två månaders mellanrum. Kostnaden för kursen är kundanpassad. Till kursavgiften tillkommer en internatkostnad, vilken skiftar beroende på konferensanläggning.  Utbildningens syftar till att deltagaren skall:

 • Få god kunskap om ledarskapsmodellen och förståelse för fördelarna med att tillämpa ett utvecklande ledarskap
 • Kunna tolka egna ledarbeteenden baserat på 360-graders bedömningen
 • Kunna analysera och reflektera över egna ledarhandlingar
 • Kunna utveckla medarbetare i syfte att uppnå högre effektivitet i organisationen
 • Kunna identifiera destruktivt ledarskap
 • Ta fram en personlig utvecklingsplan

IL – INDIREKT LEDARSKAP

IL är en ledarskapsutbildning där du ges insikter om hur du indirekt påverkar en organisation i den riktning som är önskvärd utifrån det uppdrag ni har att lösa. I konceptet, framtaget av Försvarshögskolan, får du ta del av den senaste forskningen kring indirekt påverkan/ledande. Mycket lite forskning finns i världen kring just det indirekta ledarskapet vilket gör att kursen blivit mycket uppskattad och framgångsrik. Kursen ger dig ett försprång i förstålsen kring indirekt påverkan.